Eye Examination / Ögonspegling

ESTJCH RLDN RLDF RLDA Tjohalias Crème de la Crème
3/8 Leona was examinated with the result – Eyes clear! (5 years)

3/8 – Leona blev ögonlyst utan anmärkning (5 år)! ÖGA: U.A

FIUCH SEUCH LVCH EECH RLDN RLDF RLDA RLDM Rosackis He Is The Man
8/4 Elton is diagnosed with moderate cataract in the anterior partial cortex (8,5 years). He has still got excellent vision & nice eye vessels.

8/4 – Elton blev diagnostiserad med måttlig katarakt i främre partiell cortex.
Han har fortfarande utmärkt syn & fina ögonkärl.

Fortsätt läsa →